24425149
Gørløsevej 6B 3550 Slangerup


  • Oprettet d. 20-02-2023
  • UIF

Generalforsamling 2023

Generalforsamling

i Uvelse Idrætsforening

torsdag d.2.marts 2023 kl. 19.00

i Uvelse Fritidscenter

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag den 2.marts kl. 19:00.

Generalforsamlingen vil blive afholde efter den i vedtægterne beskrevne dagsorden.

 

1.    Valg af dirigent og stemmetællere

2.   Bestyrelsens beretning v/formand Karsten Lindow

3.   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2022 samt budget 2023

4.   Beretning fra afdelingsformænd/kvinder

a.    Badminton

b.   Gymnastik

c.    Fodbold

d.   KUL

5.   Valg af bestyrelse på valg er næstformand

6.   Valg af revisor samt revisorsuppleant

7.   Indkomne forslag

8.   Evt.

Sponsor